Taitoluistelu

Taitoluistelu

YKSINLUISTELU

HYPYT

Taitoluistelussa hypyt ovat joko kaarihyppyjä tai kärkihyppyjä. Hypyt voi liittää toisiinsa, jolloin niistä tulee yhdistelmiä ja sarjoja. Kaarihypyt ponnistetaan nimensä mukaisesti suoraan kaarelta ilman toisen jalan avustusta kun taas kärkihypyissä luistelija käyttää vapaanjalan kärkeä apunaan ponnistuksessa.

KAARIHYPYT

AXEL

Axel ponnistetaan eteen–ulos-kaarelta ja päättyy taakse–ulos-kaarelle, kuten kaikki muutkin hypyt. Koska axel on ainoa hyppy joka ponnistetaan eteenpäin, sisältyy hyppyyn ”ylimääräinen” puolikas kierros. Näin ollen esim. kolmoisaxelissa on kolme ja puoli kierrosta kun taas muissa kolmoishypyissä vain kolme.

SALCHOW

Salchowin ponnistus tapahtuu taakse–sisään-kaarelta ja se tulee alas toiselle jalalle taakse–ulos-kaarelle liukuen.

RITTI

Ritti ponnistetaan taakse–ulos-kaarelta. Hyppy tulee alas samalle taakse–ulos-kaarelle ja samalle jalalle kuin ponnistettaessa.

KÄRKIHYPYT

TULPPI

Tulppi ponnistetaan taakse–ulos-kaarelta. Samaan aikaan toisen luistimen kärkipiikit avustavat ponnistuksessa liukuvan jalan takana.

FLIPPI

Flipin ponnistus tapahtuu taakse–sisään-kaarelta toisen luistimen kärkipiikkien avustaessa liukuvan jalan takana.

LUZT

Siinä missä flipin ponnistus tapahtuu taakse–sisään-kaarelta, ponnistetaan lutz taakse–ulos-kaarelta. Kärkipiikit asetetaan kummassakin hypyssä ponnistavan jalan taakse.

PARILUISTELU

Yksinluistelun tapaan myös pariluistelussa tehdään soolohyppyjä ja -piruetteja. Pariluistelulle tunnusomaisimmat elementit ovat kuitenkin korkeat nostot, kuolemanspiraalit, paripiruetit sekä heittohypyt. Pariluistelussa avainasemassa ovat ajoitus ja yhtäaikainen tekeminen.

JÄÄTANSSI

Jäätanssi on tanssia jäällä. Pariluistelulle tunnusomaisia korkeita, suorilla käsillä olevia nostoja ei jäätanssissa sallita, vaan ne ovat paljon matalempia. Jäätanssin elementtejä erilaisten nostojen ohella ovat mm. askelsarjat, tanssipiruetit sekä twizzle-sarjat. Jäätanssissa korostuu luistelun rytmi, musiikin tulkinta sekä yhdenaikaiset ja täsmälliset askeleet. Jäätanssin viehättävyys pohjautuu mitä mielikuvituksellisimpiin ja teatraalisimpiin koreografioihin.

OHJELMAT

Yksinluistelijat, jäätanssijat ja parit luistelevat kaksi ohjelmaa: lyhytohjelman ja vapaaohjelman. Lyhytohjelman jälkeen finaaliin eli vapaaohjelmaan selviytyy 24 naista, 24 miestä, 16 paria ja 20 jäätanssijaa. Jäätanssissa ohjelmia kutsutaan muista lajeista poiketen lyhyttanssiksi ja vapaatanssiksi.

Taitoluistelukilpailuissa luistellaan aina lyhytohjelma (jäätanssissa lyhyttanssi) ensin. Ohjelman kesto voi olla enintään 2.50 min pitkä. Lyhytohjelma sisältää tietyn määrän vaadittuja elementtejä.

Vapaaohjelman (jäätanssissa vapaatanssi) pituus on naisilla ja jäätanssijoilla 4 minuuttia (+/- 10 sekuntia). Miehillä ja pariluistelijoilla ohjelman kesto on 4.30 (+/- 10 sekuntia).

Luistelijat valitsevat myös ohjelmiinsa sopivat musiikit, joiden ympärille luodaan elementtejä sisältävät koreografiat.